Roganytt

Tre kjøretøy ble avskiltet på stedet

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland tirsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Tre kjøretøy ble avskiltet grunnet manglende periodisk kjøretøykontroll.

En fører ble anmeldt for å ikke stoppe for trafikkontroll.

En fører fikk bruksforbud grunnet mangler med lastesikringen, lasten måtte sikres forskriftsmessig før videre kjøring ble tillatt.

En fører fikk bruksforbud grunnet sikthindrende gjenstander i synsfeltet.

Et vogntog fikk bruksforbud da det var bredere en tillatt.