Roganytt

Sjekket mobilbruk i bil ved skole

Fire sjåfører fikk bot.