Roganytt

Bilen lå i grøften og mannen satt i en garasje og drakk

Skal ha hatt 2,77 i promille.

Foto: Tore Bruland

En 36 år gammel mann møtte nylig på Stavanger tinghus i Sør-Rogaland tingrett i forbindelse med en sak der politiet ba om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av 36-åringens førerrett.

I rettsmøtet erkjente han ikke straffskyld, men retten kom til at det var skjellig grunn til å mistenke ham for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Kjøringen skal ha funnet sted 28. februar i år og en blodprøve tatt av 36-åringen tre til fire timer etter at kjøringen mest sannsynlig fant sted viste at han da hadde en promille på 2,77.

Siktede forklarte i retten at han hadde ringt til politiet fordi bilen var blitt stjålet, og at han mener at politiet må ha misforstått ham når de oppfattet ham om å ha gitt uttrykk for at det var han som hadde kjørt bilen.

Retten derimot viste til at anmeldelsen hvor det står at en mann hadde ringt operasjonssentralen hvor det og fortalt at han hadde kjørt av veien og at han trengte tauing.

Videre viste retten til at bilen ble funnet i en grøft, at 36-åringen ble funnet i en garasje i nærheten, der han satt og drakk alkohol og at han var for full til å bli avhørt.

Dermed kom retten til at førerretten kan holdes tilbake til saken er avgjort, men ikke utover den 28. oktober i fjor.