Roganytt

Datafirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Nordmenn ser mørkt på den norske økonomiske situasjonen. Illustrasjonsbilde.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det var firmaet Dappd AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har drevet med informasjonsteknologi og har holdt til i Stavanger.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 9. juni.