Roganytt

Matbutikk gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Helgesen Landhandleriene AS som torsdag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Helgesen Landhandleriene AS har drevet Helgesen Landhandleri i Haraldsgata i Haugesund hvor butikken har solgt diverse delikatesser.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 406.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 75.000 kroner.

Butikken har hatt tre ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 1. juni.