Roganytt

Vaktmesterfirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 36 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 144.671 kroner i skyldig skatt og avgifter.

36-åringen har drevet et vaktmesterfirma som et enkeltpersonforetak og møtte ikke til onsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 14. januar 2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 9. juni.