Roganytt

Ble anmeldt for å ha kjørt rundt med denne lasten

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag formiddag.

Av de 96 kjøretøyene som ble skiltet inn til kontroll ble 15 kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene:

En fører ble anmeldt etter dagens kontroll for å ha kjørt med høyere last en tillatt, lasten ble målt til 4,50 meter høyde. Føreren hadde passert tunneler med høydebegrensning, i tillegg var vogntoget lenger en tillatt og fikk bruksforbud for dette også.

En sjåfør fikk bruksforbud grunnet mangler med lastesikringen, lasten måte sikres forskriftsmessig før videre kjøring ble tillatt.

En fører måtte fjerne sikthindrende gjenstander i synsfeltet før videre kjøring ble tillatt.

Det ble skrevet ut 7 kontrollsedler på tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

Et vogntog som frakter farlig gods fikk bruksforbud grunnet lekkasjer fra kjøretøyet.

En eier av et vogntog ble rapportert til skattekontoret grunnet manglende vektårsavgift på tilhengeren.