Roganytt

Politiet overtok etter at vogntogsjåfør ble anmeldt på stedet

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld.

Av de 124 kjøretøyene som ble tatt inn til kontroll ble 15 kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene:

En polsk vogntogsjåfør ble anmeldt for flere brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene etter kveldens kontroll. Forholdene ble anmeldt på stedet og politiet tok over saken.

Fire sjåfører fikk bruksforbud grunnet mangler med lastesikringen, lasten måte sikres forskriftsmessig før videre kjøring ble tillatt.

En fører måtte rive av solfilmen i siderutene og fikk skriftlig mangel for et manglende hovedlys på kjøretøyet.

En spesialtransport fikk kjøreforbud grunnet manglende merking på kjøretøyet som angir bred last.

En fører måtte fjerne sikthindrende gjenstander i synsfeltet før videre kjøring ble tillatt.

Det ble skrevet ut seks kontrollsedler på tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.