Roganytt

Gravemaskinfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet grunnarbeid.

Det var firmaet KS Entreprenør AS som fredag ble tvangsoppløst i Jæren tingrett.

Bakgrunnen for det var at retten har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at KS Entreprenør AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret et styre som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

“Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 2 er etter dette til stede”, heter det i kjennelsen.

KS Entreprenør AS har holdt til på Ålgård.

Advokat Katrine Gjestemoen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 26. mai.