Roganytt

Flere fikk kjøreforbud og ble anmeldt til politiet i kontroll

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Trafikkontrollen ble holdt på E39 ved Krossmoen kontrollstasjon torsdag kveld og resultatet var følgende:

På grunn av for dårlig lastsikring fikk fem sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Fire utenlandske transporterer ble kontrollert for kabotasje transport.

En utenlandsk transporter fikk kjøreforbud ved kabotasjetransport på grunn av mangelfullt utfylt fraktdokumenter.

Et vogntog fikk kjøreforbud på grunn av skade på luftfjæring.

En varebil med påkoblet tilhenger fikk kjøreforbud og sjåfør ble anmeld til politiet på grunn av manglende lys på tilhengeren.

Det ble også i dag ilagt kjøreforbud til to førere som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

Totalt ble 149 kjøretøy vektkontrollert. En varebil med påkoblet tilhenger hadde overlast, sjåfør fikk kjøreforbud og ble anmeld til politiet. En lastebil med tilhenger hadde overlast. Kjøretøyet måte avlaste til tillatt akselvekt/totalvekt før videre kjøring.

140 førerdøgn ble kontrollert på kjøre-/hviletid. To sjåfører fikk skriftlig advarsel på grunn av brudd på kjøre- og hviletid bestemmelser.