Roganytt

Vogntog med toakslet trekkvogn fikk bruksforbud

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 onsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Alle kjøretøy var inne på kontrollplassen ble kontrollert for vekt, et utenlandsk vogntog fikk gebyr for overlast. Totalvekten på kjøretøyet veide 8200 kilo, noe som var 700 kilo over den tillatte maksgrensen på 7500 kilo. Sjåføren måtte betale et gebyr på 2900 kroner. Han fikk pålegg om å avlaste for å komme ned til lovlig vekt før videre kjøring. I tillegg fikk han 8000 kroner i gebyr for manglende bombrikke.

Et utenlandsk vogntog med toakslet trekkvogn hadde full last og fikk bruksforbud grunnet overlast på styreakselen. Sjåføren måtte skaffe seg en treakslet trekkvogn fra et annet firma for å klare seg ned til lovlig vekt før videre kjøring.

Et annet kjøretøy fikk kjøreforbud for overlast. Sjåføren måtte også laste om/av for å komme ned i lovlig vekt.

Fører av en varebil med tilhenger hadde tung last på tilhengeren. Ved nærmere undersøkelse av førerkortet hans viste det seg at føreren ikke har førerrett for klasse BE, og vekten viste 500 kilo over det tilhengeren var registrert for. Det ble gitt kjøreforbud og føreren ble anmeldt til politiet.

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk en sjåfør fikk kjøreforbud, og pålegg om å fjerne disse før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på et kjøretøy. Resultat ble mangellapp med frist for utbedring av feilen.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på ett kjøretøy. Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.