Roganytt

To spesialtransporter fikk kjøreforbud

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 tirsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To spesialtransporter, som hadde lang last fikk kjøreforbud, da de hadde lastet feil på lasteplanet ettersom lastelengden var over den lovlige lengden som står på dispensasjonen. Sjåførene måtte også merke lasten med sidemerkering før videre kjøring.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på to kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

På grunn av for dårlig lastsikring og plassering av bord på frontruten ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte fjerne bordet og sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før vedkommende kunne kjøre videre.

Et vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift.

«For kjøretøy med tillatt totalvekt på minst 7500 kg skal det betales vektårsavgift. For vektårsavgiftspliktige kjøretøy som trekker tilhenger skal det betales avgift for kombinasjonen av bil og tilhenger. Hvis det trekkes hengere med forskjellige akselkombinasjoner, skal det angis den som gir størst vektårsavgift», heter det i regelverket.