Roganytt

Kvinne skal ha vært med på «kjærlighetssvindel»

Kvinne skal ha mottatt penger og sendt dem videre.

Det er politiadvokat Cecilie Tonning som har tatt ut tiltale mot en 45år gammel kvinne fra Sandnes.

«I perioden fra 23. desember 2018 til 18. februar 2019 i Sandnes og omegn, ytet hun bistand til å sikre utbytte av bedragerier begått av en eller flere for politiet ukjente personer i form av såkalt «kjærlighetssvindel» eller annen type svindel (nettbedrageri), mot ulike personer. Medvirkningen besto at hun inngikk en avtale med en navngitt mann om å motta penger på ulike konti og overføre/sørge for å få̊ overført pengene videre», heter det i tiltalen.

Totalt skal hun ha fått overført 1.097.853 kroner

Den 23. desember 2018 skal en kvinne ha overført 318.853 kroner til 45-åringens konto. Kort tid etter dette skal 45-åringen ha overført 269.640 kroner til ukjente mottakere i utlandet.

7. februar 2019 skal en mann ha betalt inn 244.000 kroner inn på kontoen hennes. Av disse skal hun ha overført 75.608 kroner til ukjente mottakere i utlandet, samt 146.895 og 22.000 kroner til to andre personer.

15. februar 2019 skal en kvinne ha overført 285.000 kroner til 45-åringens konto, samt 250.000 kroner til hennes tidligere ektemann sin konto. Kort etter dette skal hun ha forsøkt å overføre 279.026 kroner til et foretak i Ungarn. Overføringen skal ha blitt stoppet i banken på grunn av beløpets størrelse.

Det er satt av seks dager til saken som skal opp i Jæren tingrett tirsdag.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til de fornærmede, samt inndragning av 818.827 kroner.