Roganytt

Satt i båthus og drakk vin av kartong med kamerater – så kjørte han dem hjem

Mann ble stoppet av politiet.

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Han forklarte at han om kvelden 29. januar i år var sammen med to kamerater i et båthus i Stavanger og at han drakk vin fra kartong og to til tre sider. Etter hvert ble det til at han kjørte kameratene hjem til en av dem. Da han var på vei tilbake til båthuset for å parkere bilen ble han stoppet av politiet.

En utåndingsprøve viste at han hadde kjørt bilen med 1,82 i promille.

«I skjerpende retning vises det til at siktede kjørte bil med meget høy promille, og at deler av kjøringen skjedde med passasjerer i bilen. Han har ved dette utsatt både seg selv, passasjerene, og eventuelle andre ferdende i trafikken for en uakseptabel risiko. I formildende retning vises det til at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse og samtykket i tilståelsesdom», heter det i dommen.

Dermed ble straffen 28 dager i fengsel og han ble også dømt til å betale 28.000 kroner i bot. I tillegg mistet han førerretten i to år og tre måneder og han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.