Roganytt

Stjal fra butikken hvor hun var butikksjef

Forsynte seg med varer mens hun var på jobb.

I perioden fra september 2018 til februar 2019 var den 51 år gamle kvinnen butikksjef for en klesbutikk i distriktet. Ifølge tiltalen skal hun ha stjålet klær for omkring 10.000 kroner mens hun var på jobb som butikksjef.

Det ble foretatt ransaking hjemme hos kvinnen den 26. februar 2019 og da ble det funnet en rekke klær fra den aktuelle butikken. Ifølge 51-åringen var alle klærne som ble funnet hos henne kjøpt og betalt og at hun hadde kjøpt disse i andre butikker en den hun selv jobbet i.

Det mente Stavanger tingrett ikke var tilfelle. Blant annet ble det vist til at ved hjelp av PLU-koder viste at klærne korresponderte med svinn fra butikkens varelager. Retten kom også til at det var svært lite sannsynlig at 51-åringen skulle handle i andre butikker, enn i butikken der hun selv fikk 50 prosent rabatt som ansatt.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes for tyveriet samt en rekke andre lovbrudd:

Blant annet ble hun dømt for tre forsikringsbedragerier der hun krevde erstatning for stjålne sykler. I forbindelse med to av disse hadde hun stjålet en kvitteringsblokk fra en sykkelbutikk, og brukte denne til å utarbeide falske kvitteringer.

22. desember 2016 stjal hun fem litografier til en verdi av 23.000 kroner fra et galleri i Stavanger.

I perioden fra mars 2017 til september 2018 stjal hun ved flere anledninger 41 bøker og en lydbok fra biblioteket i Stavanger.

I begynnelsen av 2019 stjal hun også Flax-lodd til en samlet verdi av 3000 kroner fra Narvesen i Sandnes.

Stavanger tingrett kom til at hun skulle dømmes for å ha solgt stjålne jakker på finn.no.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at kvinnen en rekke ganger tidligere er dømt for vinningskriminalitet. Samtidig ble det også lagt vekt på at hun har tilstått flere av forholdene og lang saksbehandlingstid. I tillegg la retten vekt på at 51-åringens livssituasjon hadde endret seg drastisk til det bedre.

Dermed ble straffen 60 dager som 51-åringen allerede har sonet i varetekt.

Hun ble også dømt til inndragning av stjålne bøker, Flax-lodd log klær fra butikken hvor hun jobbet, samt til å betale et forsikringsselskap 34.498 kroner i erstatning.