Roganytt

Kiosk gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Sunde Kiosk AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Kiosken holder til i Kvernevikveien 4, og da er vel spørsmålet om den har ligget i Kvernevik eller på Sunde?

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 262.985 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på mellom 10.000 og 50.000 kroner.

Virksomheten var fram til torsdag igangværende.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 10. mai.