Roganytt

Byggefirma gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var firmaet Mg-Service AS som var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Byggefirmaet har holdt til på Åkra på Karmøy og opplyste i retten å ha en gjeld på 42.000 kroner. Det ble også opplyst at firmaets aktiva har en anslått verdi på 1000 kroner.

Mg-Service AS omsatte for 315.000 kroner og 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 54.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Haugaland tingrett.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 20. mai.