Roganytt

Oljefirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Carbon Dynamic Consulting AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til på Forus og i Tananger og er tidligere kjent som selskapet Well Performance AS.

Firmaet omsatte for 21,7 millioner kroner i 2019 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 291.000 kroner.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 27. mai.