Roganytt

Jobbet hos fem arbeidsgivere og valgte å svindle Nav

Sørget for at han fikk utbetalt penger han ikke hadde krav på.

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

I perioden fra 15. august 2016 til mars 2018 unnlot han å føre alle timene han jobbet på meldekortene han sendte til Nav. I denne perioden jobbet 42-åringen for fem arbeidsgivere og fikk utbetalt 125.380 kroner som han ikke hadde krav på.

Stavanger tingrett kom til at han har handlet forsettlig. På grunn av beløpets størrelse kom retten også til at han skulle dømmes for grovt bedrageri.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt liggende inaktiv i en periode på 14 måneder uten at 42-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til 40 dager fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.