Roganytt

Innbrudd på skole

Et vindu er kunst og det er stjålet flere gjenstander.