Roganytt

Fikk bruksforbud med dette på lasteplanet

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 tirsdag.

Totalt 53 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen, av disse ble åtte tatt inn for nærmere kontroll med disse resultatene.

Ett kjøretøy fikk kjøreforbud og et gebyr på 2450 kroner for overlast, og her måtte det avlastes/omlastes for videre kjøring.

På grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk én sjåfør kjøreforbud og måtte fjerne gjenstanden før videre kjøring

Ett kjøretøy ble ilagt bruksforbud på grunn av bred last. Sjåføren måtte ordne det før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på ett kjøretøy. Mangelen gikk ut på alvorlig skade i dekket. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilen.

Ett vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift,

I tillegg til kontroll av tunge kjøretøy ble det utført syv forenklede kontroller av varebiler og personbiler, det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet.