Roganytt

Byggefirma ble slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

[object Object]

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Sirdal Bygg og Anlegg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et skyldig skatte- og avgiftskrav. Sirdal Bygg og Anlegg AS har holdt til på Tonstad og omsatte for nesten 1,4 millioner kroner i 2019. Firmaet fikk et negativt resultat før skatt på 353.000 kroner samme år.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Dalane tingrett.

Advokat Lars Martin Ramsland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 21. mai.