Roganytt

Trafikkuhell mellom buss og bil

Mindre materielle skader.