Roganytt

Krasjet i parkert bil

Ingen personskade.