Roganytt

Smertefirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Paincloud Education AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 98.869 kroner i skyldig restskatt og forskuddsskatt.

Firmaet har holdt til på Bryne og omsatte for 427.000 kroner i 2018 og fikk samme år et resultat på 56.000 kroner.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkte har også i e-post til Jæren tingrett 22.03.2021 informert om at han selv har postet en oppbudsbegjæring den helgen, og stilte derfor spørsmål ved nødvendigheten av rettsmøtet til behandling av konkursbegjæringen. Retten har ikke mottatt noen oppbudsbegjæring og konkursbegjæringen er behandlet på vanlig vis. Retten registrerer imidlertid at det faktum at saksøkte opplyser selv å ha begjært selskapet konkurs, medfører at han ikke har innsigelser mot saksøkers fremstilling, eller innsigelser om mulighet til å kunne gjøre opp sin gjeld. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 5. mai.