Roganytt

Ble stoppet med ulovlig montert svart oblat

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Trafikkontrollen ble avholdt på E39 ved Sokn kontrollstasjon lørdag og resultatet var følgende:

Dokumentkontrollen/oppslag i vegvesenets register viste at det var begjæring på ett kjøretøy. Kjøretøyet hadde ikke vært på EU-kontroll (PKK) innenfor fristen og ble dermed avregistrert på stedet. Bileier vil i tillegg måtte betale av/på skiltings gebyr på 1730 kroner før kjennemerker blir utlevert.

Det ble avdekket tekniske feil/mangler på syv kjøretøy. Det var tekniske feil på lys, ulovlig monterte svart oblat/nasjonalitetsmerker på kjennemerkene og ulovlig montert solfilm på vinduer. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk én fører bruksforbud og pålegg om fjerning før videre kjøring.

De aller fleste kjøretøy som var innom kontrollplassen ble kontrollveid, ett kjøretøy viste seg å være overlastet. Resultatet ble pålegg om avlasting for å komme innenfor lovlige vekter. Føreren av bilen som hadde maksimalvekt på 3500 kilo, var helt på grensen til å bli anmeldt.