Roganytt

Såpefirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Go Clean AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 190.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 20.000 kroner.

Go Clean AS har holdt til i Strandgata 11 i Sandnes og har drevet med produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og poleringsmidler. Firmaet omsatte for 172.000 kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 84.000 kroner.

“Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede”, heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 27. april.