Roganytt

Reklamefirma slått konkurs

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Ellaas AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 94.798 kroner i skyldig tilleggsskatt med,

Ellaas AS har holdt til i Sandnes og har drevet med reklame.

I Jæren tingrett ble det vist til at utleggsforretning er holdt 25. januar i år med intet til utlegg.

«Da foreligger det presumsjon for insolvens, og konkurs åpnes. Saksøkte har ikke møtt verken i domstolen, eller virtuelt», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 19. april.