Roganytt

Kjørte moped – ble tatt med 109 gram hasj

Mann ble stoppet av politiet mens han var ute og kjørte.

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Onsdag 4. november i fjor kjørte 32-åringen, omkring klokken 21.10, moped på strekningen fra boligen sin og til Solaveien, Postveien og Varatunveien i Sandnes.

På strekningen Postveien-Varatunveien var han uaktsom da han kjørte fortere enn fartsgrensen på stedet og foretok en sving til venstre som førte ham over i motsatt kjørebane.

Da han ble stoppet av politiet ble det funnet 5,6 gram hasj like ved mopeden, og kjøringen fant også sted mens han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 22.43 samme kveld viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,2.

Da det ble foretatt ransaking hjemme hos ham samme kveld ble det funnet 109 gram hasj. Deler av hasjen ble funnet på søsterens rom. I avhør har han han innrømmet at denne hasjen var hans, men at han hadde glemt at narkotiaken lå der.

Jæren tingrett kom også til at han ført mopeden uten å ha gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogn.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk han noe rabatt for å ha tilstått forholdet uforbeholdent. Dermed kom Jæren tingrett til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 45 dager.

Påtalemyndigheten påsto også at 32-åringen skulle dømmes til å betale en bot, men dette fant ikke retten grunnlag for.