Roganytt

Gutt (17) solgte narkotika

Solgte hasj og ecstasy.

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Ifølge tiltalen solgte han hasj og ecstasy til flere personer i perioden fra august til 25 september i fjor. på dette tidspunktet var han 17 år gammel.

Da politiet foretok en ransaking hjemme hos gutten den 25. september i fjor, omkring klokken 22.20, ble det funnet 187 ecstasytabletter og 55,28 gram hasj.

Stavanger tingrett kom også til at gutten skulle dømmes for å ha brukt hasj.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at forholdet i utgangspunktet kvalifiserte til fengsel i 120 dager.

“Mengden ecstasy og hasj siktede har solgt er ikke klart, men ut fra siktedes forklaring i retten og til politiet, dreier det seg om minst like mye som det han har oppbevart”, heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

I formildende retning ble det lagt vekt på 18-åringens uforbeholdne tilståelse – og at denne har hatt betydning for oppklaring av saken, og forenklet etterforskningen.

Etter straffeloven skal bare ubetinget fengsel anvendes når det er “særlig påkrevd”, når handlingen er begått av en person under 18 år på handlingstidspunktet.

Stavanger tingrett kom til at det ikke var noe som tilsier at det er “særlig påkrevd” i denne saken og dømte ham til 90 dagers fengsel.

Straffen ble gjort betinget med en med en prøvetid på to år mot at han gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet i seks måneder.