Roganytt

Sjåfør ble anmeldt for overlast

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted Sokn kontrollstasjon på E 39 onsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett kjøretøy fikk 2250 kr i gebyr for manglende antall snøkjettinger og 2000 kr for vinterdekk som er ikke merket.

62 kjøretøy ble i løpet av kvelden kontrollert for vekt. Ett kjøretøy fikk gebyr for overlast, og her måtte sjåføren betale 2900 kroner i gebyr. Han måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på ett kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilen.

I forbindelse med spesialtransport av bredlast ble det påpekt mangelfull merking av utstikkende gods på to kjøretøy. Sjåførene måtte justere ut de justerbare sidemarkørene på kjøretøyet før transporten kunne fortsette. Ledsagerkjøretøyet fikk også kjøreforbud på grunn av manglende øvrig utstyr under transporten.

Under kveldens trafikkontroll ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last.

En sjåfør ble anmeldt til politiet på grunn av overlast på varebilen. Det var snakk om 700 kilo over den lovlige vekten som bilen er registrert for. Sjåføren måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.