Roganytt

Valgte å svindle Nav for tredje gang

Jobbet i fire forskjellige firma samtidig som han fikk 384.461 kroner i dagpenger fra Nav.

Foto: Tore Bruland

42-åringen ble tidligere i sommer dømt i Stavanger tingrett for trygdebedrageri.

Dette for at han i perioden fra 9. oktober 2017 til 24. februar 2019 jobbet i tre forskjellige firma. På meldekortene han sendte til Nav krysset han av for at han hadde jobbet null timer, mens han i realiteten hadde jobbet 1629,5 timer.

Dette førte til at han fikk utbetalt 288.015 kroner som han ikke hadde krav på.

Også fra 7. oktober 2016 til 31. januar 2017 opplyste han at han hadde jobbet null timer til tross for at han faktisk hadde jobbet 622,5 timer i et firma.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

Denne gangen fikk han utbetalt 96.446 kroner som han ikke hadde krav på.

42-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten og Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for å svindlet Nav for til sammen 384.461 kroner.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 42-åringen er dømt for trygdebedrageri i 2006 og i 2014.

Disse gangene ble han dømt til samfunnsstraff, noe retten mente ikke var aktuelt denne gangen. Dermed må 42-åringen sone fem måneder i fengsel.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav