Roganytt

Bilfører som presset MC av veien bes melde seg til politiet

Politiet etterforsker en trafikkulykke.