Roganytt

Dette vogntoget var for langt

En utenlandsk lastebil fikk kjøreforbud.

Kontrollører fra Statens vegvesen var på plass ved kontrollstasjonen på Krossmoen langs E 39 onsdag.

107 kjøretøy var inne til kontroll.

En utenlandsk lastebil fikk kjøreforbud fordi vogntog-kombinasjonen var for lang i forhold til lovverket.

LES OGSÅ: Anmeldt for å ha kjørt rundt med denne lasten

Transportøren måtte losse gods for å komme innenfor lovlige lengder, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Av de 107 kontrollerte kjøretøyene ble 20 av dem valgt ut til grundigere sjekk. Seks av dem hadde tekniske mangler.

To sjåfører fikk kjøreforbud for dårlig lastsikring. Sjåførene fikk pålegg om å sikre lasten bedre før de fikk kjøre videre.

To sjåfører måtte fjerne sikthindrende gjenstander i frontvinduene sine.

Fem sjåfører hadde brudd på kjøre- og hviletidbestemmelsene.

LES OGSÅ: Måtte sette igjen denne containeren