Roganytt

Stort tre blokkerer begge kjørefelt på E39

Opprydningsarbeidet er i gang.