Roganytt

Tok p-bot til retten – det skulle han ikke ha gjort

En 39 år gammel mann fra Stavanger nektet å betale et parkeringsgebyr på 300 kroner. I stedet brakte han saken for retten. Det kan han angre på.

På denne parkeringsplassen utenfor De Røde Sjøhus fikk 39-åringen et parkeringsgebyr på 300 kroner. Det var han lite fornøyd med og tok saken til Stavanger tingrett. Der tapte han saken og nå må han også betale 2000 kroner i saksomkostninger. Foto: Tore Bruland

17. november i fjor ga Stavanger Parkeringsselskap KF mannen et parkeringsgebyr på 300 kroner etter at han hadde parkert i nærheten av De Røde Sjøhus.

Grunnlaget for dette var at Stavanger Parkering mente at kjøretøyet var parkert i strid med parkeringsforskriftenes § 10 om umiddelbar betaling.

39-åringen klagde på gebyret først per telefon og deretter skriftlig uten at dette førte fram.

Dermed sendte 39-åringen saken til Stavanger tingrett for prøving der.

LES OGSÅ: Butikk i Tvedtsenteret er konkurs

Der hevdet 39-åringen at han gikk ut av bilen og gikk bort til betalingsautomaten, og da han kom tilbake til bilen etter å ha gjennomført betaling elektronisk via Easy-Park (betalingsapp for parkeringstjenester), så var boten utskrevet.

Ifølge 39-åringen kom han tilbake til bilen 60 sekunder etter at betalingen var registrert.

Tilleggsavgiften ble skrevet ut klokken 12.42 den aktuelle dagen og parkeringen var registrert i Easy-Park klokken 12.43.

Ifølge 39-åringen måtte det legges vekt på at Easy Park ikke alltid fungerer like raskt og at betalingen tar noe tid.

39-åringen hevdet også at han sto midt mellom betalingsautomaten og bilen da han utførte betalingen og at dette tok omkring tre til fire minutter.

Hentet mobilen

Fra Stavanger Parkerings side ble det anført at 39-åringens bil sto parkert uten at det lå kvittering i vinduet eller var registrert elektronisk betaling.

Parkeringsvakten så heller ikke 39-åringen i nærheten av parkeringsautomaten eller bilen.

LES OGSÅ: Porsche-eier må i fengsel

Ifølge parkeringsvakten kom 39-åringen ut av bygningen der bilen var parkert etter at gebyret var skrevet ut, og opplyste da at han kun hadde vært inne på kontoret for å hente mobiltelefonen sin.

Stavanger tingrett la vekt på parkeringsvaktens forklaring.

Hun sjekket blant annet om det var driftsproblemer ved de to betalingsautomatene på stedet, noe det ikke var.

Deretter oppdaget hun at det ikke var kvittering i vinduet til bilen til 39-åringen.

Ikke troverdig

Hun la da inn registreringsnummeret for å sjekke om det var foretatt elektronisk betaling.

Da dette ikke var gjort, skrev hun ut et parkeringsgebyr.

«39-åringens forklaring om at han sto mellom bilen og parkeringsautomaten og ordnet med betaling via mobiltelefon har retten sett bort fra, da forklaringen framsto som lite troverdig og bar preg av å være oppkonstruert», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Retten mente at det var usannsynlig at 39-åringen skal ha stått på parkeringsplassen og ordnet med betalingen uten at parkeringsvakten så ham.

LES OGSÅ: – Møllehagen-rektor har unndratt 21,2 millioner kroner

Stavanger tingrett fant det like usannsynlig at parkeringsvakten skal ha oppdaget bilen, lagt inn registreringsnummeret i den håndholdte enheten for å sjekke om det var foretatt elektronisk betaling, tatt fem bilder av bilen fra ulike vinkler og skrevet ut gebyret uten at 39-åringen skal ha oppdaget henne – eller kommet tilbake etter fullført betaling.

Retten viste også til at 39-åringen kunne se bilen sin fra kontoret sitt denne dagen, og at han har hatt anledning til å starte betalingen herfra etter at han oppdaget at han ble ilagt et gebyr.

Dermed kom retten til at han ikke skulle få medhold i sin klage.

I stedet ble han dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger til Stavanger Parkeringsselskap.