Roganytt

Restaurant på Bryne har gått konkurs

Mandag var det slutt for en restaurant i Bryne.

Det var selskapet Pp Bryne AS som var i Jæren tingrett og ba om at sitt bo ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Oppbudet var besluttet av styret i selskapet.

Pp Bryne AS har stått for driften av restauranten Pastapasta som ligger i kjøpesenteret M44.

LES OGSÅ: Restaurant i Stavanger har gått konkurs

Pp Bryne AS opplyste i retten å ha en gjeld på 2.879.693 kroner.

Aktiva er anslått til å ha en verdi på 2.358.754 kroner og består i kontormaskiner, inventar og driftsløsøre.

Selskapet hadde i fjor en omsetning på 3,8 millioner kroner og et positivt resultat på 303.000 kroner.

LES OGSÅ: Tidligere eiendomsmegler konkurs

Stedet holdt åpent fram til søndag og ti ansatte på stedet mister nå jobben.

Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Kebabsted har gått konkurs

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Undheim sier til RA at han skal ha et møte med Pp Bryne AS og at en ser på muligheten for å få inn nye interessenter.

– Konkursen omfatter også bare Pastapasta i Bryne og ikke de andre Pastapasta-spisestedene, sier Undheim.

Skiftesamling vil bli avholdt den 11. januar neste år.

LES OGSÅ: Pizzarestaurant har gått konkurs

Nyeste fra Dagsavisen.no: