Roganytt

Daglig leder i stort Klepp-firma dømt til fengsel

En mann fra Klepp er nylig dømt for grov økonomisk utroskap mot egne firmaer.

Saken har nylig gått i Jæren tingrett der mannen kom med en uforbeholden tilståelse.

Den grove økonomiske utroskapen fant sted mot to egne firmaer der mannen er daglig leder og styreformann.

LES OGSÅ: Butikk i Bystasjonen i Sandnes konkurs

Begge firmaene holder til på Klepp, og særlig det ene av dem har en betydelig størrelse med en rekke ansatte.

I perioden fra juli 2010 til februar 2013 handlet han ifølge tiltalen i strid med selskapenes interesser ved at han uberettiget belastet selskapene med åtte fakturaer fra en byggmester.

LES OGSÅ: Mann (66) lurte jenter for å filme dem uten klær

Til sammen var disse fakturaen på 362.342 kroner, og ifølge tiltalen gjorde mannen dette til tross for at han var klar over at disse fakturaene vedkom selskapet, i det de gjaldt betaling for arbeider utført for ham privat.

«Forholdet anses som grovt, særlig på grunn av beløpets størrelse, at handlingene er utført av foretakenes daglige leder og styreleder og at det er bokført uriktige regnskapsopplysninger», heter det i tiltalen.

LES OGSÅ: Stavanger kommune må betale lege 400.000 kroner i erstatning

Mannen ble også dømt for at foretakene hans fikk unndratt 73.468 kroner i forbindelse med den grove økonomiske utroskapen.

Retten kom til at bedrageriet var grovt og at det måtte reageres med en kortere ubetinget fengselsstraff.

Retten fant det videre formildende at mannen har gjort opp for seg og at han har tilstått forholdet.

Straffen ble dermed 120 dager i fengsel der 60 av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.