Roganytt

Butikk i Bystasjonen i Sandnes konkurs

Onsdag var det slutt for en helsekostbutikk i Bystasjonen i Sandnes.

1 av 2

Det var helsekostbutikken Solsikken Bystasjonen AS som har vært i retten og meldt oppbud.

RA har tidligere skrevet om Sunkost-butikken i forbindelse med at den flyttet fra Langgata blant annet på grunn av dårlig inntjening.

LES OGSÅ: Eiendomsselskap i Sandnes konkurs

Nå har det vist seg å ikke gå så mye bedre i et kjøpesenter.

Solsikken Bystasjonen AS opplyste i retten å ha en gjeld på 790.501 kroner.

LES OGSÅ: Medieselskap i oljebransjen konkurs

Selskapets aktiva er består i et varelager og bankinnskudd med en samlet verdi på 265.100 kroner.

Solsikken Bystasjonen AS har opplyst at virksomheten er nylig er innstilt og at alle ansatte er lovlig oppsagt.

LES OGSÅ: Tannlegefirma i Sandnes konkurs

Jæren tingrett la Solsikken Bystasjonen AS sine opplysninger til grunn og kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

LES OGSÅ: Reklamebyrå konkurs

Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 23. mai i år.