Roganytt

Frifunnet for å ha hjulpet Karl Atle Knudsen i å begå økonomisk kriminalitet

Stavanger tingrett mente at 26-åringen ikke kjente til hva som foregikk.

En 26 år gammel mann ble frifunnet for å ha hjulpet «utleiekonge» Karl Atle Knudsen i å begå økonomisk kriminalitet.

Da saken nylig var oppe i retten, kom 26-åringen med en uforbeholden tilståelse.

LES OGSÅ: 26-åring tiltalt for å ha hjulpet «utleiekonge» Karl Atle Knudsen

26-åringen har vært daglig leder og /eller styreleder i flere Knudsens selskaper.

Dette etter at flere av Knudsens selskaper gikk konkurs og Knudsen fikk konkurskarantene.

LES OGSÅ: Pågrepet og varetektsfengslet i Polen

Etter dette ble Knudsen og 26-åringen enige om at 26-åringen skulle overta et av Knudsens verv pro forma.

20. februar 2012 skal også Knudsen ha forfalsket 26-åringens underskrifter på to generalforsamlingsprotokoller som førte til at 26-åringen ble styreleder i to selskap.

– Spurte ikke

Disse ble senere bekreftet i Brønnøysundregistrene ved hjelp av Min ID.

Dette skal Knudsen ha fått overlevert av 26-åringen.

Ifølge 26-åringen har han ikke spurt om hva dette skulle brukes til.

LES OGSÅ: «Utleiekonge» i polsk fengsel til februar

I all hovedsak kom retten til at 26-åringen ikke kunne dømmes for de disposisjonene som Knudsen skal ha foretatt, blant annet fordi han ikke visste hva Knudsen foretok seg.

Retten kom blant annet til at det var ikke ført bevis for at 26-åringen visste at det ble sendt inn uriktige omsetningsoppgaver.

LES OGSÅ: Vil inndra 20,8 millioner kroner fra bedragerisiktet «utleiekonge»

Dermed ble han frifunnet for to av tiltalepostene, men dømt for en uaktsom overtredelse av bokføringsloven. For dette fikk han en straff på 42 dager i fengsel der han får fradrag for 34 dager i varetekt.

Saken mot Knudsen skal opp i Stavanger tingrett den 4. april og det er satt av syv uker til hovedforhandlingen.

Bjørn Getz, Knudsens forsvarer, sier til RA at Knudsen fortsatt befinner seg i varetekt i et polsk fengsel.

LES OGSÅ: Siktet for grov økonomisk utroskap og momsbedrag