Roganytt

Vareleverandør slo melkeprodusent konkurs

Hadde en gjeld på 78.709 kroner.

En melke- og kjøttprodusent på Varhaug er konkurs.

Det er Forsentralen AS som har begjært melkeprodusenten Kvasselvbakken DA (delt ansvar) konkurs.

Bakgrunnen for det er et krav på 78.709 kroner som har sin bakgrunn i vareleveranser.

LES OGSÅ: Byggefirma på Klepp konkurs

Kvasselvbakken DA møtte ikke i rettsmøtet tirsdag og retten kom til at det ikke forelå opplysninger om lovlig fravær.

Retten kom til saksøker har et forfalt krav som det ikke er stil betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Transportfirma konkurs

«Det er ingen grunn til på anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Retten kom at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet til den 18. mars.

LES OGSÅ: Flyttebyrå konkurs