Roganytt

Vil inndra 20,8 millioner kroner fra bedragerisiktet «utleiekonge»

Politiet ønsker å inndra opp mot 20,8 millioner kroner fra «utleiekonge» Karl Atle Knudsen som er tiltalt for bedrageri og grovt økonomisk utroskap.

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut den svært omfattende tiltalen mot «utleiekonge» Karl Atle Knudsen.
Tiltalen består i hovedsak av en rekke poster som omfatter merverdiavgiftsbedrageri og økonomisk utroskap mot egne selskap.

Når det gjelder merverdiavgiftsbedrageriene går disse helt tilbake til 2007.

Les også: Pågrepet og varetektsfengslet i Polen

Den første posten omhandler selskapet Serko AS og unndratt moms skal ifølge tiltalen være på 377.620 kroner.
Neste post er fra 2008 til 2010 og stammer fra firmaet Scanbo AS. Unndratt moms skal være på 40.817 kroner.
I samme firma i perioden fra 2011 til 2012 skal Knudsen ha unndratt 475.086 kroner.

Les også: Siktet for grov økonomisk utroskap og momsbedrag

I tillegg til å ha drevet med utleie har Knudsen også drevet dagligvarebutikk i Lagårdsveien 75.
I perioden fra 2010 til 2011, skal Knudsen ha unndratt 976.060 kroner i moms fra denne.

Fra selskapet Asub AS skal Knudsen i perioden fra 2010 til 2012 ha unndratt seg merverdiavgift med 1.164.551 kroner
I 2011 og 2012 skal det også være unndratt henholdsvis 854.072 og 2.571.039 kroner i moms fra dagligvarebutikken på Lagårdsveien.

Som reell daglig leder i selskapet Steinen AS skal Knudsen også ha unndratt moms 2.361.480 kroner i 2012 og 2013.
I 2010 skal han også ha unndratt 48.338 kroner i moms i egenskap av å være styreleder i selskapet The Food Company AS.

Svart avlønning

Når det gjelder postene som går på grov økonomisk utroskap skal Knudsen blant annet ha tatt ut 1.096.697 kroner fra selskapet Asub Stavanger AS med tilholdssted i Kongsgårdbakken.

Ifølge tiltalen er pengene benyttet på privat forbruk eller «svart» avlønning av ansatte i Asub eller andre av Knudsens selskaper.
Fra selskapet Dagligvarebutikken Holding AS skal Knudsen ha tatt ut henholdsvis 408.959 og 2.422.230 kroner og også disse pengene skal ha gått til privat forbruk og «svart» avlønning.

Når det gjelder Steinen AS skal Knudsen som reell daglig leder ha tatt ut 3.789.418 kroner fra dette i 2012 og 2013. Pengene skal ha gått til privat forbruk og «svart» avlønning til arbeidstakere i firmaet.

Trusler

Når det gjelder postene som går på grov økonomisk utroskap er Knudsen subsidiært tiltalt for skatteunndragelser.
Han er også tiltalt for å ha unndratt litt over to millioner kroner i skatt i 2013 samt en rekke overtredelser av bokføringsloven.

Han er også tiltalt for trusler og for å ha forsøkt å påvirke en offentlig tjenestemann.
Dette ved at han den 18. april 2013 skal ha ringt til en person i brannvesenet, som var på kontroll på en av hans eiendommer samme dag, sammen med inspektør i Arbeidstilsynet, og sagt at «han hadde lyst til å knekke nakken» på vedkommende.

Vil ha rettighetstap

Eritsland har hatt forbehold om å legge ned påstand om at inndragning oppad begrenset til 20.812.240 kroner. Han har også tatt forbehold om at Knudsen skal idømmes rettighetstap for å drive selvstendig næringsvirksomhet for alltid, samt oppreisning og erstatning til de fornærmede.

Les også: Her bor rumenere ulovlig

RA har tidligere skrevet at politiet, siden i fjor høst, har latt Knudsens leieinntekter gå inn på en egen konto med tanke på et krav om inndragning og erstatning.
Knudsen befinner seg fortsatt i polsk varetekt i påvente av at han skal bli utlevert til Norge. Straffesaken mot ham starter opp 4. april i år.

Bjørn Getz, Knudsens forsvarer, sier til RA at Knudsen ikke bestrider at det er skjellig grunn til mistanke om at det foreligger momsunndragelse.
– Men han kan ikke ta stilling til eget personlig ansvar eller omfang uten å se konkret på tiltalen når det gjelder dette. Når det gjelder tiltalen som går på økonomisk utroskap, så bestrider han dette, sier Getz til RA.