Roganytt

Kontorutleiefirma konkurs med 24 millioner i gjeld

Selskapet Stavanger Business Centre AS er konkurs.

Stavanger Business Centre AS er et datterselskap av Regus Business Centre Norge AS, og har drevet såkalt kontorhotell på Forus med adresse Kanalarmen 10.
Tirsdag var det imidlertid slutt i form av at selskapet var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.
Stavanger Business Centre AS har hatt tre etasjer i Kanalarmen 10 og har hatt 129 ferdigstilte kontor pluss konferanserom og andre fasiliteter for flere leietakere.
Virksomheten har fungert slik at Stavanger Business Centre AS har leid lokaler, og leid disse videre til tredjeparter.

Har blødd lenge

– De har blødd lenge, men nå sa det stopp, sier Fredrik Bie, som er oppnevnt som bostyrer, til RA.
Stavanger Business Centre AS opplyser at de har en gjeld på 24 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 400.000 kroner.
– Nesten all gjeld er til et søsterselskap i konsernet, sier Bie til RA.
Stavanger tingrett kom til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at selskapet vil være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.
Bie opplyser at selskapet per i dag ikke har noen ansatte og at lokalene er frigitt.
Skiftesamling er berammet 5. februar 2016.