Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) og fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap). Foto: Roy Storvik

Rogaland-nei til Vestlandsregionen

Fylkestinget går ikke inn for sammenslåing av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Både KrF og Ap snudde i saken etter å ha stemt for sammenslåing i forrige uke. Da fikk de ikke flertall.

Fylkestinget var samlet i Haugesund i dag. Et enstemmig fylkesting sa nei til Vestlandsregionen.

– Kompromiss

– Sammen med KrF stemte vi sudsidiært for fellesforslaget fremmet av Venstre, sier fylkesvaraodfører Marianne Chesak (Ap) til RA.

Chesak understreker at fellesforslaget er et kompromiss og at døren til Hordaland ikke er lukket.

– Vi vil nå avvente signalene fra regjeringen og se om det er grunnlag for nye samtaler med Hordaland, sier Chesak.

Fellesforslaget fra Venstre, Høyre, Senterpartiet, SV, MDG og Frp lyder slik:

  1. Rogaland fylkesting vil at Rogaland består som egen region inntil videre.
  2. Rogaland fylkesting vil etter stortingsbehandlingen og avklaringer om nye oppgaver av tilstrekkelig omgang og karakter se om det er grunnlag for å ha en videre prosess mot Hordaland.
  3. Rogaland fylkeskommune forutsetter at dagens oppgaver som kollektivtransport, videregående opplæring, fagskole og tannhelse beholdes.
  4. Rogaland fylkesting vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag, utvides, eller i en løsning sammen med andre fylker.
  5. Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen.

Rogaland kan bli delt

Signalene fra Haugesund kommune og Haugalandet for øvrig er at sterke krefter ønsker en sammenslåing med Hordaland.

Det kan bety at Nord- og Sør-Rogaland skiller lag med en mulig fylkegrense ved Boknafjorden.

Fylkestinget i Hordaland stemmer over Vestlandsregionen onsdag.

– Signalene fra Hordaland går på at de ønsker å utvide med Haugalandet. Skulle det skje, blir vi små her i sørfylket. Intensjonen er å skape større regioner, ikke mindre, sier Chesak som i et slikt scenario frykter for at fylket får mindre oppgaver, ikke større, slik målet er.

I forrige uke avgjorde Sogn og Fjordane at de ønsker å danne en ny region sammen med Rogaland og Hordaland.

I morgen skal altså fylkestinget i Hordaland komme med sin avgjørelse.