Foto: Tine Simi Brun

Religion er en privatsak

DEBATT: Vi vil kutte all offentlig støtte til den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Av Kristoffer Sivertsen, leder Stavaner Frp, og Atle Simonsen, stortingskandidat Rogaland Frp

Skattebetalerne betaler over to milliarder kroner årlig til religiøse trossamfunn. Til tross for at religion er en privatsak, er det du som må ta regningen. 1,9 milliarder for den norske kirke og 600 millioner til andre.
Den 1. januar markerte en historisk dag i Norge. Statskirken ble endelig avviklet – og første skritt mot reell trosfrihet ble påbegynt. Likevel drar staten gledelig kredittkortet for Jesus, Muhammad, Vishnu og Shiva m.fl.

Fremskrittspartiets landsmøte vedtok å fjerne tilskuddsordninger for trossamfunn. Det betyr at vi vil kutte all offentlig støtte til den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Det er det flere grunner til.
Religion er for det første en privatsak. Det er ikke statens oppgave å finansiere religionsutøvelse. Statens oppgave her begynner og slutter med å beskytte den grunnleggende menneskerettigheten, religionsfrihet. Religionsfrihet er også en frihet til å slippe religion, frafalle eller konvertere etter eget ønske.

Det blir prinsipielt feil at en ateist skal måtte delta i et spleiselag for menigheten. På samme måte blir det feil at en muslim skal måtte finansiere Humanetisk Forbund. Løsningen er derfor enkel. Betal selv for det du ønsker. I det minste bør en kunne forvente at andre ikke skal plukke opp regningen for noe de selv ikke vil ha.

Underlig er det dessuten at færre medlemmer i den norske kirken betyr mer penger til andre religiøse trossamfunn. Det er ulogisk. Omtrent 1000 kroner per medlem per år utbetales fra stat og kommune. Offentlige utgifter i Norge er allerede høye, og endringene for å kutte forbruk tar tid. Fjerning av tilskuddsordningen vil derfor være mer enn to milliarder i riktig retning som kan gå til å redusere skattetrykket for vanlige folk enda mer, som da kan velge å bruke penger på religion av eget initiativ, eller andre ting. 

Religion er en privatsak – Fremskrittspartiet mener derfor det ikke er statens oppgave å betale.