Annonse

Regjeringens venteliste

DEBATT: Det står 300 afghanere under 18 år på regjeringens venteliste her i landet. Den dagen de blir 18 er det på hodet ut.

Annonse
Rogalandsavis

Av Heidi Bjerga, SV

Sist uke startet Amnesty en underskriftskampanje. De ønsker å stoppe utsending av unge asylsøkere til Afghanistan. Det står 300 afghanere under 18 år på regjeringens venteliste her i landet. Den dagen de blir 18 er det på hodet ut. Og landet de blir sendt til, er landet de rømte ifra i et forsøk på å berge livet. De skal sendes til et land hvor Røde Kors må redusere sin tilstedeværelse fordi sikkerhetssituasjonen har blitt forverret det siste året ifølge NRK. Ifølge en FN-rapport ble over 8000 – ja, åtte tusen barn – drept eller såret i krig i fjor, og de verste landene er nettopp Afghanistan sammen med Jemen og Syria.

Jeg er enig med Hege Ulstein som sist uke skreiv i Dagsavisen: Ordningen med midlertidig opphold er norsk asylpolitikk på sitt aller kaldeste. Vi sender ikke ut barn, derfor oppbevarer vi dem til de er gamle nok til å fjernes fra norsk territorium, en gang for alle. I mellomtiden har de brukt ungdomstiden si på den nådeløse nedtellingen til en dag som ikke markerer overgangen til voksenlivet, men overgangen til det ulevelige.

I valgkampen sa innvandrings- og integreringsministeren at hun vil utfordre menneskerettighetene. Det er ikke uventet, for vi har sett «lik og del»-meldingene og vi har hørt om gullstolen. Og vi leser at FNs forespørsel om å ta imot flere kvoteflyktninger blir avvist. Vi har også fått med oss innstrammingene i asylpolitikken som H, Frp, Ap og Sp dessverre stiller seg bak. Men noen sier at jussen er klar.

– Et rimelighetskrav følger folkeretten. Praksisendringen er således i strid med folkeretten, sier professor Mads Andenæs til Dagsavisen. Noen snakker om klimafornektere, men jeg mener at her står vi overfor faktafornektere.
Amnesty startet underskriftskampanjen for å stoppe utsendingene til Afghanistan, fordi det er for utrygt i landet ifølge en ny rapport.

Samme dag som Amnesty lansert sin kampanje ble Frps Mazyar Keshvari spurt hvor de hentet sin informasjon fra, når de vurderte det som trygt med utsending til Afghanistan. Keshvari viste blant annet til Amnesty, som samme dag lanserte kampanje for å stoppe utsendingene.

FN og andre aktører fraråder og sterkt å returnere asylsøkere til Afghanistan, og FN sier sikkerhetssituasjonen blir stadig verre.

Trusselen om å utfordre menneskerettighetene kan i neste omgang ramme både deg og meg. Men nå rammer det unge menn som flyktet fra Afghanistan. Vi må ikke akseptere denne uretten, og vi trenger dere i Ap og Sp på laget nå, for å stoppe galskapen.

Annonse