Regjeringen vil redusere mengden farlig avfall

Regjeringen har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å lage en plan for å redusere mengden og øke gjenvinningen av farlig avfall. Fristen er satt til 1. mars.

– Farlig avfall kan føre til alvorlige forurensninger og skade på mennesker og miljø dersom det ikke behandles forsvarlig. Økt materialgjenvinning kan begrense mengden farlig avfall. Det er viktig for miljøet, gir bedre ressursutnyttelse og kan gi flere grønne arbeidsplasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en melding på regjeringens nettsider.

Farlig avfall kommer særlig fra prosessindustri og petroleumssektoren. I tillegg inneholder mange forbrukerprodukter materialer som må behandles forsvarlig når de tas ut av bruk.

I et brev Klima- og miljødepartementet har sendt til Miljødirektoratet ber departementet om at det utarbeides en plan for å begrense mengden farlig avfall.

«Direktoratet bes om å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å oppnå en reduksjon i mengdene farlig avfall som genereres. Tilsvarende bes direktoratet om å beskrive hvordan, og på hvilke områder det er mulig å oppnå økt materialgjenvinning av farlig avfall.», skriver departementet.

Miljødirektoratet får frist til 1. mars 2019 med å levere forslag til planen.

– Regjeringen er opptatt av å redusere mengden og øke gjenvinningen av alle typer avfall. Næringslivet og avfallsbransjen tar allerede i bruk ny teknologi og kunnskap for å utvinne og gjenbruke metaller og andre stoffer. Regjeringen vil stimulere til videre teknologiutvikling og grønn innovasjon, sier Elvestuen.