Regjeringen vil åpne opp for havvind utenfor kysten av Rogaland

Olje- og energidepartementet vil sende på høring et forslag om å åpne området Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland for søknader om vindkraft til havs. I tillegg vil det bli bedt om innspill til området Sørlige Nordsjø II. Det opplyser departementet i en pressemelding tirsdag. 

– Utsira Nord egner seg for flytende vindkraft, som er den teknologien det knytter seg mest forventning til, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) i pressemeldingen. 

– Byr på store muligheter

I statsbudsjettet for 2018 la regjeringen fra en strategi for flytende vindkraft.  Målet er at norske bedrifter skal øke eksporten av varer og tjenester til denne næringen.

– Vindkraft til havs byr på store muligheter for norske bedrifter. Norge kan bygge på unik erfaring fra olje- og gassnæringen, skipsfart, verftsindustri og fornybar energi. Kostnadene for vindkraft har falt mye, og det er sannsynlig at de vil falle ytterligere, sier olje- og energiministeren.

– Egner seg spesielt godt

Lokale stortingsrepresentanter ser store muligheter for Rogaland med forslaget. 

– Området Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland egner seg spesielt godt for flytende vindkraft, som er den teknologien det knytter seg mest forventning til for oss Vestlendinger. Det er blant annet et sterkt industrielt miljø for vindkraft til havs rundt Metsenteret på Karmøy, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) i en pressemelding som han har sendt ut sammen med stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) og stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H). 

Nøkkel til nullutslipp

Toskedal kaller forslaget gledelig, og påpeker at Norge kan produsere bærekraftig energi til havs, noe han mener er en nøkkel til vekst og nullutslipp. 

– Verdens energibehov øker.  Vårt bidrag kan løfte mennesker ut av fattigdom. Norge har offshore-kompetanse som kan bidra til det grønne skiftet og åpne for et globalt marked for næringslivet. Sårbare marine områder må skjermes. Høringen vil gi kunnskap slik at vi kan vi utvikle næringen til alles beste, uttaler han. 

Stokkebø framhever havvind som en næring med stort potensiale. 

– Forslaget om å åpne for havvind-aktivitet utenfor rogalandskysten bidrar til å befeste vår regions rolle som energihovedstad, som motor for verdiskaping og vekst, sier han.