Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener regjeringen takler den stigende arbeidsledigheten dårlig.

– Regjeringen tar ikke Vestlands-krisen på alvor

Arbeidsledigheten steg til 4,5 prosent. 124.000 personer er arbeidsledige, viser tall fra SSB. Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener regjeringen ikke tar oljekrisen på Vestlandet alvorlig nok. – Ap må slutte å rope krise, krise, krise, svarer Christian Wedler.

– Regjeringen gjør ikke nok for å bekjempe den stigende arbeidsledigheten. Regjeringen kommer på banen for senit og med for få tiltak, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) til RA.

Onsdag ble AKU-tallene lagt fram av Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene viser at arbeidsledigheten stiger. Ledighetsprosenten har steget til 4,5 prosent. Fra perioden februar-april til mai-juli har rundt 8000 flere personer blitt arbeidsledige. Økningen er på 0,4 prosentpoeng.

124.000 uten jobb
Selv om antallet sysselsatte økte med 11.000 fra mars til juni, står 124.000 personer uten jobb.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sier det ikke er uventet at ledigheten går opp, og at tallene er alvorlig for dem det gjelder, og for dem som mister jobben.

– For oss er det viktig å gjøre grep på det kortsiktige, men også tenke langsiktig i forhold til omstilling som kan trygge arbeidsplassene i framtiden.
Når regjeringen nå skal diskutere budsjett for neste år, sier Eriksson at det er viktig at man skaper mer arbeid, aktivitet og omstilling for å trygge eksisterende arbeidsplasser og samtidig omstille til nye framtidsrettede arbeidsplasser, sier arbeidsministeren.

– Sitter for godt inne i Oslo
Tvedt Solberg fra Rogalandsbenken setter spørsmålstegn ved regjeringens handlekraft.

– Jeg føler ikke regjeringen tar krisen på Vestlandet alvorlig nok. De sitter litt for godt inne i Oslo. Regjeringen er mest opptatt av å si at det ikke er krise, sier Tvedt Solberg, som mener regjeringen har gjort spesielt lite for menneskene som mister jobbene sine.

– Man må klare å ha to tanker i hodet samtidig, omstilling og kostnadsnivå i olje- og gassindustrien, og komme med tiltak for å ivareta arbeidsløse. Man må ta vare på kompetansen som finnes i de ulike bedriftene. I stedet for oppsigelser, bør man legge til rette for permitteringer og videreutdanning av ansatte, mener stortingspolitikeren fra Stavanger.

Mener Ap klarte seg bedre under finanskrisen
I vår la Ap fram en tipunkts tiltaksplan for å bekjempe arbeidsledighet blant unge. Tvedt Solberg peker også på at Norge klarte seg bra i forhold til andre land under finanskrisen da Ap hadde makten.

– Ap satt i regjeringen under finanskrisen, og Norge var ett av landene som klarte seg best. Men nå har man altså slått ledighetsrekord i Norge.

Ifølge Tvedt Solberg kommer det mange forslag til tiltak fra næringslivet og fagforeninger.

– Vi er i dialog med bedriftsledere og tillitsvalgte som har mange gode innspill, men regjeringen lytter ikke godt nok til disse forslagene. Det er ikke mangel på forslag til tiltak som er problemet, det er regjeringens handlekraft, sier Tvedt Solberg, som frykter at arbeidsledigheten vil stige ytterligere utover høsten.

Frp-Wedler slår tilbake
Frps ordførerkandidat i Stavanger, Christian Wedler, mener Tvedt Solbergs spark mot regjeringen ikke kan gå uimotsagt. Wedler reagerer kraftig på at Tvedt Solberg mener regjeringen ikke er handlekraftige nok.

– Ap skriker krise, krise, krise. De prøver hele tiden å gjøre dette til et spørsmål om hvor krisen er. Ap har et negativt syn. Det er mange personlige kriser der ute. I stedet må vi stå sammen skulder til skulder, jobbe sammen, være konstruktive og snu dette sammen, sier Wedler til RA.

– Det er viktig å snakke opp Vestlandet, legger han til.

Wedler mener regjeringen har mye spennende på gang som skal stimulere til vekst i næringslivet.

– Regjeringen gjør masse for å bidra til å få fart i oljeindustrien igjen. Olje- og energiministeren kommer til å legge fram flere prosjekter og flere aktiviteter. Man godkjenner prosjekter i høyfart. I tillegg gjør vår dyktige næringsminister det hun skal gjøre, stimulere gründere og mellomstore selskaper til å satse i den tiden vi er inni i nå, forteller Wedler.

Frp-politikeren poengterer også at det verken er Ap, Frp, Venstre eller Høyre som skal skape disse jobbene. Det skal det private næringslivet gjøre, mener Wedler.

– Og da må vi la stimuleringspakkene få lov til å virke, sier Wedler.

– Høyere en ventet
Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets mener ledighetstallene var noe høyere enn ventet.

– Men det er ingen voldsom grunn til å hoppe i stolen likevel. Tallene viser økning i antallet som søker jobb, og det er fortsatt en viss økning i sysselsettingen, sier han til Dagens Næringsliv.

SSB påpeker at økningen i ledighetstallene er innenfor feilmarginen, men at de er i tråd med en stigende trend.