Regjeringen svikter barna

DEBATT: Regjeringen gir ikke kommunene mulighet til å ansette nok lærere, jordmødre, sjukepleiere og helsefagarbeidere eller folk barnevernet.

Av: Eirik Faret Sakariassen, ordførerkandidat Stavanger SV. Kommunalråd Stavanger kommune

Forslag til kommunenes økonomi for 2020 er lagt frem, og her kniper regjeringen nok en gang i kommunenes budsjetter samtidig som de deler ut milliarder til landets sterkeste og mest velstående. Med regjeringens opplegg er barnehager og skoler fremdeles underfinansiert. Staten har veltet store utgifter over på kommunene ved kutt i arebidsavklaringspenger (AAP) og at færre og færre vanskeligstilte og uføre får bostøtte. I tillegg må kommunene framover ta mer ansvar for klimakutt og vern av natur, noe de trenger både penger og ansatte til. 

Regjeringen gir ikke kommunene mulighet til å ansette nok lærere, jordmødre, sjukepleiere og helsefagarbeidere eller folk barnevernet. De legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. Når disse pengene skal fordeles på alle kommunene, så er det ikke mye å rope hurra for her i Stavanger kommune. I tillegg får fylkeskommunene mindre i 2020 enn i 2019. Kommunaldepartementet varsler en reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på mellom 200 og 100 millioner kroner. Kutt i fylkenes budsjetter vil ramme elevene i videregående skoler, de som trenger hjelp til oppstart av bedrifter og alle som er avhengig av transport, enten du kjører på fylkevegene eller med buss og ferjer.

I alt for mange kommuner melder lærere og omsorgsarbeidere at de ikke får dagene til å strekke til. Det blir ikke kvalitet i skole og eldreomsorg uten at det er nok folk på jobb. SV ønsker å skape et samfunn for de mange, ikke for de få. Derfor gjør vi det motsatte av regjeringen: Vi prioriterer de gamle, de syke og barna. Vi vil ha kvalitet i eldreomsorgen, i fødselsomsorgen, i barnehagene, i skolen, i sosialomsorgen og i barnevernet. SV er det partiet som bevilger mest til kommunene i sine alternative budsjetter. Og det er det god grunn.

Det skal være godt for folk å bo og leve i hele Norge. Kommunene skal preges av høy kvalitet, nok kvalifiserte folk på jobb, trygge arbeidsplasser og gode lokalsamfunn. Avsløringene som har kommet i flere private aktører i barnehager, eldreomsorg og barnevern viser at samfunnet tar en stor risiko ved å la kommersielle ta over. Risiko for å miste kontroll, og at noen tjener seg søkk rike på penger som egentlig skulle gått til omsorg. Skal mer pengene til kommunene gå til bedre sykehjem, barnehager, flere lærere og sykepleiere, må vi si nei til de som vil ta en stor jafs av pengene og putter i egen lomme.

Slik sikrer vi en god velferd for alle.